OFF_Festival Bratislava 2013 - recenzia [anna bujňáková]

Štvrtý ročník bratislavského OFF_festivalu, vyzývajúceho každoročne ku spolupráci mnohé mladé fotografické talenty z oblasti umeleckých škôl ako aj sólo pôsobiacich fotografov, tentokrát tématicky zacielil mimoriadne aktuálne a viac-menej rozvinul tému prvého ročníka . Po rokoch 2011 a 2012, ktoré viac podnecovali imagináciu v abstraktnom smere, rok 2013 rozvíjal skutočne pomenovaný problém, ktorý je tu a teraz a mlčky možno vkladá aj otázku „prečo?“. Tzv. Generácia Y, s ktorou sa množstvo súčasných mladých dokáže skutočne stotožniť, preniká divákom ako mierne bolestivá a nechcená pravda už v základných definovaných charakteristikách. O to viac možno dokázali „jatriť rany“ viaceré súbory. Ironizujúca poloha v mnohých prípadoch dodávala nadhľad inak pomerne vážnej téme.

 

Spomínam len niektoré zo súborov, ktoré utkveli v pamäti avšak Pisztoryho palác sa počas novembra naplnil skutočne pozoruhodnými súbormi fotografií, ktoré často presahovali svoj rámcový formát a miešali sa s inými médiami, ako napríklad v prácach študentov z VŠVU, ktorí pracovali aj s objektom či presahovali do maľby.


Institut tvůrčí fotografie Slezskej univerzity v Opave na Festivale ponúkol množstvo fotografických počinov svojich študentov a absolventov pod názvom Abandoned Dream, ktorý spájal práce pohrávajúce sa s dezilúziou z premárnenej šance či nešťastného osudu a určitými pocitmi neschopnosti.


Absolútnym kontrastom bola autorsky anonymná práca „Rich Kids of Instagram“, kurátorsky zastrešená Dušanom Kocholom - riaditeľom OFF_festivalu, ktorá je realizovaná vo virtuálnom svete formou instagramových fotografií dokumentujúcich bezcieľne míňanie peňazí a v mnohých ohľadoch obscénne prostopášnosti neznámej skupiny/skupín ľudí. Proste party life. RKOI priťahuje pozornosť – či pozitívnu či (častejšie) negatívnu – je to forma šokovania spoločnosti, ktorá nedáva jasne najavo ani mieru sebairónie a vlastne ani toho nakoľko sú fotografické záznamy skutočné. Na festivale bola „neformálnosť“ vystavovaného súboru dotváraná zhasnutými svetlami (pravdaže v čase po západe slnka), ktoré diváka vyzývali použiť nejakú formu osvetlenia – logicky najčastejšie telefón - a snažili sa v nich tak čiastočne evokovať prítomnosť v živote na fotografiách.


Jednoznačným solitérom ročníka bol Michal Pudelka, na ktorého aj samotná produkcia kládla od začiatku dôraz ako na výraznú osobnosť festivalu akcentovaním jeho práce na oficiálnom plagáte. Na dôvažok bola počas vernisáže realizovaná live inštalácia z daného photoshootu a podtrhávala tak poloironický názor na svet módy, v ktorom sa Pudelka pohybuje a snaží vo svojej tvorbe reflektovať.


ON_award, ktorú získava každý rok autor najviac pútajúci pozornosť ako verejnosti tak aj odbornej poroty, získala Vendula Knopová so svojím falickým a ironicky ladeným súborom inscenovaných fotografií. Porota v zložení Dušan Kochol, Milota Havránková, Michaela Bosaková a poľský fotograf Rafal Milach sa spolu s verejnosťou zhodla na ohodnotení súboru vystaveného v rámci expozície Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Vendula Knopová je tiež laureátkou FRAME award 2012.


Ako každý rok OFF_festival priniesol skutočne priehrštie prístupov vo fotografií a vďaka tomuto kooperatívnemu eklekticizmu si mohol vybrať takpovediac každý. Práve to mu zaručuje silný potenciál kvalitného eventu oslovujúceho každého koho zaujíma aktuálny umelecký pohľad na svet. Svojím prístupom sa OFF vymedzuje ale zároveň vhodne dopĺňa už tradičný Mesiac fotografie v Bratislave a ponúka alternatívu pre diváka otvoreného aj progresívnejším prístupom, ktorý nehľadí primárne na „akademický výber“ fotografie.

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

 

 

visegrad fund logo blue 800