Fresh News Delivery [Simona Beréšová]

            V dňoch od 19.12.2012 do 27.1.2013 sa uskutočnila výstava Donáška čerstvých správ v bratislavskom Stredoeurópskom dome fotografie. Išlo o najčerstvejšie správy z oblasti slovenskej fotografie. Na výstave sa totiž predstavili študentky záverečného ročníka Ateliéru Ø fotografii Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý vedie Silvia Saparová. Svoje práce prezentovali Alexandra Borsíková, Tatiana Takáčová, Martina Šimkovičová, Emina Djukić, a Anna Horčinová.

 

            Alexandra Borsíková vystavila sériu Čierne vdovy, kde sa venovala problematike teroristických útokov páchaných moslimskými ženami. Táto téma je pravdepodobne pre väčšinu ľudí zo Slovenska ako aj z celej strednej Európy známa iba z médií. Fotografie Alexandry Borsíkovej ju však prinášajú k nám, a to priamo do verejného priestoru Bratislavy. Tieto miesta však prezentuje tak, ako ich väčšina z nás nepozná - ľudoprázdne. Vďaka tejto skutočnosti pôsobia fotografie znepokojivo aj bez toho, aby človek poznal kontext série. V spojení s témou čiernych vdov  sa tento pocit prehĺbi. Najmä kvôli uvedomeniu si, že sa podobné tragické udalosti môžu stať aj v našom bezprostrednom okolí.

Alexandra Borsíková, Čierne vdovy, 2011

 


 

            Tatiana Takáčová prezentovala svoju Bakalárku na povel. Ako tému si zvolila samotný proces tvorby výtvarníka. Ide o sériu inscenovaných fotografií, ktoré ukazujú, ako vznikala jej bakalárska práca. Každá predstavuje jeden stupeň procesu tvorby, ktorý je definovaný krátkym nadpisom a textom: preparácia/ (príprava), dozrievanie (čakanie na múzu), vnuknutie, osvietenie (konzultácie), elaborácia (vypracovanie), únava (choroba), korekcie, koniec práce a inštalovanie. Bodka za procesom tejto tvorby, ako aj tejto série sú tri fotografie, ktoré sa líšia od ostatných vo viacerých bodoch. Ide o dokumentárne polaroidové snímky, zaznamenávajúce samotné obhajoby, teda finále celého pracovného procesu.

Tatiana Takáčová, Bakalárka na povel, 2011

 


 

Martina Šimkovičová sa na výstave predstavila časťou svojej diplomovej práce, ktorá ešte stále vzniká. Ako už aj názov Heim(at) – Domov(ina) napovedá, venuje sa autorka problematike domoviny. Svoju prácu poňala ako menší sociologický výskum zaoberajúci sa rôznym chápaním domova. Martina Šimkovičová robila rozhovory so Slovákmi žijúcimi vo Viedni, pričom vznikli snímky týchto ľudí a ich nových domovov. Vystavené boli fotografie a rozhovory, ktoré dovoľujú nazrieť do života rakúskych Slovákov, ako aj do diela autorky, ktorým ukončí svoje vysokoškolské štúdium.


Martina Šimkovičová, Heim(at) – Domov(ina), 2012

 

           

Ďalej sa na tejto výstave predstavila fotografka Emina Djukić, konkrétne dvomi sériami, Magic Moments a Coexistence. V oboch prevzala ústrednú pozíciu príroda. Magic Moments prináša priam romantický pohľad na vzťah drobného človeka a veľkej prírody, ktorej sile sa nemôže vyrovnať. Je v nej však neprehliadnuteľný, najmä vďaka farebnému kontrastu, tvorený napríklad oblečením. V Coexistence skúma autorka mýtus panenskej prírody v dnešnej dobe, kedy sa ľudské stopy nájdu aj na najodľahlejších miestach. Fotografie prinášajú snímky lesov a lúk, ktoré vnímame ako prirodzené. Pritom si často ani neuvedomíme, že tieto miesta spolu s prírodou formoval aj človek.

Emina Djukić, Magic Moments, 2012

 


 

Na výstave sa predstavila aj Anna Horčinová. Prezentuje sa sériou s výstižným názvom, Impossible. Ide o fotografie ľudského tela, zväčša tanečníkov, v neprirodzených polohách. Tieto sú vsadené do neutrálnych priestorov, pričom sú pózy s nimi v interakcii, ako aj s predmetmi, ktoré sa v nich nachádzajú. Telá vo fyzicky náročných polohách sa tak môžu stať istým symbolom ľudských, ako aj našich súkromných a osobných hraníc, ktoré môžeme posunúť iba my sami.

 Na záver by som sa chcela pokúsiť o krátke zhrnutie, čo nám priniesli najčerstvejšie správy zo slovenskej fotografie. Napriek tomu, že všetkých päť autoriek tvorilo bok po boku posledných šesť rokov, je ich tvorba výrazne rôznorodá. Je však možné nájsť napriek rôznym témam, formálnemu spracovaniu ako aj žánroch určité prepojenia medzi nimi a ich dielami? Práve na tomto mieste sa mi vynára jedna odpoveď, ktorá je príhodná aj k situácii, v ktorej sa fotografky nachádzajú. Vo všetkých dielach sa objavuje istý konflikt človeka, mňa, teda subjektu so svetom, v ktorom žije. Alexandra Borsíková poukazuje svojou štúdiou čiernych vdov na potenciálne ohrozenia človeka vo svojom, dobre známom prostredí. Tatiana Takáčová tematizuje napätie, fyzické aj psychické, ktoré prežíva človek pri plnení dôležitej úlohy, od ktorej sa odvinie jeho ďalší život. Martina Šimkovičová rozoberá, čo sa stane s človekom, keď opustí svoj domov a vytvorí si nový na cudzom mieste. Emina Djukić zobrazuje krásu a zároveň silu prírody vo vzťahu s človekom. A napokon Anna Horčinová, ktorá ukazuje, kam až sa dajú posunúť ľudské hranice. Práve toto postavenie človeka proti svetu môže byť aj odrazom zmeny, ktorá tieto fotografky očakáva. Na mysli mám ich blížiace sa ukončenie štúdia a vydanie sa do „veľkého“ sveta. Výstava Fresh News Delivery, ukazuje na jednej strane, čo sa deje v mladej fotografii a na druhej zaznamenáva, kde sa tieto autorky nachádzajú dnes, na konci ich štúdia. Pevne verím, že prinesú ešte veľa podobných výstav, už ako „veľké“ fotografky. 

Simona Bérešová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

 

 

visegrad fund logo blue 800